Çaý gaplaýyş materialy we halta

Çaý gaplaýyş materialy we halta

 • penjireli agaç çaý halta gutusy

  penjireli agaç çaý halta gutusy

  • Köp wezipeli ammar gutusy: Bu çaý gutusy senetçilik, nurbat we beýleki ownuk kolleksiýalar ýaly dürli zatlar üçin ammar bolup biler.Çaý gutusyny gurnaýjy, öý gurmak, toý ýa-da Eneler güni sowgat üçin ajaýyp sowgat edýär!
  • Qualityokary hilli we özüne çekiji: Bu ajaýyp we owadan çaý saklaýjy gurnaýjy, oýlanyşykda ýasalýar we öýde we ofisde ulanmak üçin amatly ýokary hilli agaçdan (MDF) ýasalýar.
 • Çaý haltasynyň süzgüçli kagyz kagyzy

  Çaý haltasynyň süzgüçli kagyz kagyzy

  Çaý haltasyny süzmek kagyzy çaý haltasyny gaplamak işinde ulanylýar.Bu prosesde, gaplaýyş maşynynyň temperaturasy 135 Selsiýadan ýokary bolanda çaý haltasynyň süzgüç kagyzy möhürlener.

  Esasy agramsüzgüç kagyzy 16,5gsm, 17gsm, 18gsm, 18.5g, 19gsm, 21gsm, 22gsm, 24gsm, 26gsm,umumy ini115mm, 125mm, 132mm we 490mm.iň uly ini1250mm, ininiň ähli görnüşleri müşderiniň islegine görä üpjün edilip bilner.

 • Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasynyň süzgüç modeli: Tbc-01

  Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasynyň süzgüç modeli: Tbc-01

  1. Biomassanyň süýümi, biodegrasiýa.

  2. Lighteňil, tebigy ýumşak degmek we ýüpek şöhle

  3. Tebigy ýangyny saklaýjy, bakteriostatiki, zäherli we hapalanmagyň öňüni almak.

 • Biodegrirlenip bilinýän Kraft kagyz halta modeli: BTG-20

  Biodegrirlenip bilinýän Kraft kagyz halta modeli: BTG-20

  Kraft kagyz sumkasy birleşdirilen materialdan ýa-da arassa kagyzdan ýasalan gap gapdyr.Zäherli däl, yssyz, hapalanmaýan, az uglerodly we ekologiýa taýdan arassa.Daşky gurşawy goramagyň milli standartlaryna laýyk gelýär.Highokary güýç we daşky gurşawy goramak bar.Dünýäde iň meşhur ekologiýa taýdan arassa gaplama materiallaryndan biridir.

 • Çaý halta konwertiniň film rulonynyň modeli: Te-02

  Çaý halta konwertiniň film rulonynyň modeli: Te-02

  1. Biomassanyň süýümi, biodegrasiýa.

  2. Lighteňil, tebigy ýumşak degmek we ýüpek şöhle

  3. Tebigy ýalyn saklaýjy, bakteriostatiki toks zäherli we hapalanmagyň öňüni almak.

 • Bir gezek ulanylýan neýlon çaý haltasy süzgüji

  Bir gezek ulanylýan neýlon çaý haltasy süzgüji

  Lomaý satylyp bilinýän bir gezek ulanylýan üçburçluk çaý haltasy süzgüçli kagyz rulon Içki halta neýlon çaý haltasy rulony, çaý haltasynyň suw süzgüji hökmünde bellikli neýlon tor rulony, täze çaý halta materiallaryndan biridir, ony çaý, kofe we ​​ösümlik haltalarynda öndürip bolýar.Neýlon çaý haltasy rulon, iýmit derejesindäki mesh rulony, zawodymyz eýýäm milli iýmit gaplaýyş gigiýeniki standartyna laýyk gelýär we şahadatnama alýar.On ýyldan gowrak wagt bäri, neýlon çaý haltalarynyň rulonynyň hiline we durnukly hiline yzygiderli gözegçilik edip, müşderileriň öwgüsini gazandyk.

 • Dokalan çaý haltasynyň süzgüji Model: TBN-01

  Dokalan çaý haltasynyň süzgüji Model: TBN-01

  Himiki serişdeleri götermek: dokalan çaý haltalary rulon matalary polipropileniň himiki passiw aýratynlyklaryna eýedir we güjük iýilmeýär

  Bakteriýa garşylygy: suwy siňdirmeýänligi sebäpli, galyndy bolmaýar we bakteriýalary we mör-möjekleri izolirleýär, çaý gaplaýyş haltalaryny sagdyn saklaýar.

  Daşky gurşawy goramak: dokalan rulonyň gurluşy adaty plastik paketlerden has durnuksyz we birnäçe aýyň içinde çüýräp biler. Dokalan çaý haltasynyň material kagyzy belligi düzülip bilner.

 • Kompostable biodegrirlenip bilinýän çaý halta konweri

  Kompostable biodegrirlenip bilinýän çaý halta konweri

  Producthli önüm öýde kompostable!Bu, hakykatdanam durnukly ýaşaýyş siklini üpjün edip, täjirçilik desgasynyň goldawy bolmazdan gysga wagtyň içinde doly dargap biljekdigini aňladýar.

 • Zip-Lock bilen kagyz çaý haltasy

  Zip-Lock bilen kagyz çaý haltasy

  1. ululygy (Uzynlygy * Ini * Galyňlygy)25 * 10 * 5 sm

  2.kuwwaty: 50g ak çaý, 100g uzyn ýa-da 75 gram boş çaý ýapragy

  3. Çig material: kraft kagyz + Içinde iýmit derejeli alýumin filmi

  4. Ölçeg düzülip bilner

  5. CMYK Çap etmek

  6. agzynyň aňsat ýyrtylmagy

 • 100% Compo durnukly biodegrasiýa edilip bilinýän çaý halta modeli: Btp-01

  100% Compo durnukly biodegrasiýa edilip bilinýän çaý halta modeli: Btp-01

  Bu biodegrirlenip bilinýän dik halta, 100% biodegrirlenip bilinýän we kompostable gaplama!Bu, galyndylary azaltmak bilen daşky gurşawa kömek etjekdigiňizi aňladýar!

  • Sowadyjy däl zatlary bölekleýin satmak üçin amatly
  • Highokary çyglylyk we kislorod barýeridir
  • Iýmit howpsuz, ýylylyk möhürlenýär
  • 100% kompost materiallardan ýasaldy
 • PLA mekgejöwen süýümi tor TBC-01

  PLA mekgejöwen süýümi tor TBC-01

  Mekgejöwen süýümi PLA görnüşinde gysgaldylýar: Fermentasiýa, süýt kislotasyna öwrülmek, polimerizasiýa we egirme arkaly öndürilen sintetiki süýümdir.Näme üçin oňa 'mekgejöwen' süýümli çaý halta rulony diýilýär?Mekgejöwen we beýleki däneleri çig mal hökmünde ulanýar.Mekgejöwen süýümi çig mal tebigatdan gelýär, degişli gurşawda we şertlerde kompost edilip we zaýalanyp bilýär, Dünýäde meşhur we daşky gurşawa zyýanly material.

 • Çaý kagyzynyň bellik belligi001

  Çaý kagyzynyň bellik belligi001

  Iýmit derejesi materiallary, howpsuzlyk we arassaçylyk Biziň ähli gaplamalarymyz daşky gurşawy goramak we azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyklykda gaplaýjy önümler ekologiýa taýdan arassa suw esasly benzol däl we keton däl önümler bilen çap edilýär (FDA tassyklandy ).

12Indiki>>> Sahypa 1/2