Kofe gaplaýyş materialy we halta

Kofe gaplaýyş materialy we halta

 • Gulak damjasyny asyň Kofe süzgüç sumkasy Model : CFB75

  Gulak damjasyny asyň Kofe süzgüç sumkasy Model : CFB75

  Gulak damjasy kofe süzgüçli sumka Japanaponiýadan getirilýän 100% biodegrirlenip bilinýän iýmit derejesindäki kagyzdan ýasalýar.Kofe süzgüçli haltalar ygtyýarly we sertifikatly.Baglamak üçin hiç hili ýelim ýa-da himiki serişdeler ulanylmaýar.Gulak çeňňegi dizaýny ýönekeý we ulanmak üçin amatly, 5 minutdan az wagtyň içinde lezzetli kofe ýasaýar.Kofe taýýarlanyňyzdan soň, süzgüç sumkasyny taşlaň.Öýde, kempirde, syýahatda ýa-da ofisde kofe we ​​çaý taýýarlamak üçin ajaýyp.

  Aýratynlyklary:

  1. 9 sm-den az käseler üçin uniwersal

  2. Iki gezek dakylýan gulaklar ýelmeýän erkin, galyňlaşdyrylan materialdyr

  3. Adamlaşdyrylan çeňňek dizaýny, uzatmak we eplemek üçin erkin, durnukly we berk

  4. Ekologiýa taýdan arassa we sagdyn ýokary hilli materiallardan ýasalan

   

   

 • Uly kofe süzgüçli kagyz modeli : CF-45

  Uly kofe süzgüçli kagyz modeli : CF-45

  Bir gezek ulanylýan kofe süzgüçli kagyzy, saglygy we daşky gurşawy goramak we kofeniň arassalygyny saklamak üçin, floresan we akartmasyz tebigy agaç pulpasyndan ýasalýar.CF45 damjasyny egmek üçin bir gezek ulanylýan kagyz süzgüji.Kofe süzgüçli kagyz, ýagyň we hapalaryň köpüsini süzüp biler, şeýlelik bilen tagamy asyl tagamyna iň ýakyn berer.Süzgüç kagyzy has çeýe bolar ýaly, kofe süzgüç kagyzyny ýer kofesini guýmazdan ozal gyzgyn suw bilen batyryň.Arassalamak aňsat, her süzgüç kagyzy bir gezek ulanylýar we ulanylandan soň arassalanmak zerurlygy ýok.Amal ýönekeý we amatly.

 • Gaýtadan ulanylýan kofe süzgüji Kagyz modeli: CFV01

  Gaýtadan ulanylýan kofe süzgüji Kagyz modeli: CFV01

  Bir gezek ulanylýan kofe süzgüçli kagyzy, saglygy we daşky gurşawy goramak we kofeniň arassalygyny saklamak üçin, floresan we akartmasyz tebigy agaç pulpasyndan ýasalýar.Damjany egmek üçin CFV01 bir gezek ulanylýan kagyz süzgüji.Kofe süzgüçli kagyz, ýagyň we hapalaryň köpüsini süzüp biler, şeýlelik bilen tagamy asyl tagamyna iň ýakyn berer.

 • Bir gezek ulanylýan kofe süzgüçli kagyz modeli: CFF101

  Bir gezek ulanylýan kofe süzgüçli kagyz modeli: CFF101

  Bir gezek ulanylýan kofe süzgüçli kagyzy, saglygy we daşky gurşawy goramak we kofeniň arassalygyny saklamak üçin, floresan we akartmasyz tebigy agaç pulpasyndan ýasalýar.CFF101damjany egmek üçin bir gezek ulanylýan kagyz süzgüji.

 • Asma gulak damjasy kofe halta gaplaýyş film modeli: PM-CFP001

  Asma gulak damjasy kofe halta gaplaýyş film modeli: PM-CFP001

  1. 9 sm-den az käseler üçin uniwersal

  2. Iki gezek dakylýan gulaklar ýelmeýän erkin, galyňlaşdyrylan materialdyr

  3. Adamlaşdyrylan çeňňek dizaýny, uzatmak we eplemek üçin erkin, durnukly we berk

  4. Ekologiýa taýdan arassa we sagdyn ýokary hilli materiallardan ýasalan

   

 • Gulak damjasy asylan kofe halta gaplaýyş filmi

  Gulak damjasy asylan kofe halta gaplaýyş filmi

  Damja süzgüçli kofe üçin bir gezek ulanylýan gulak asýan gaplaýyş filmi, kofe demlemek üçin ýörite işlenip düzülen ultra inçe süýümli dokalmadyk matadan ýokary öndürijilikli süzgüçdir, sebäbi bu haltalar hakyky tagamy alýar.