Kofe süzgüç

Kofe süzgüç

 • poslamaýan polat kofe ölçeg çemçe

  poslamaýan polat kofe ölçeg çemçe

  2-in-1 Kofe Scop Clip - Kofe halta gysgyç ýokary hilli, agyr we iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalýar.Sharpiti gyralary ýok, gaty güýçli we aňsat egilmez.Iki funksiýaly çemçe her gezek deň ölçegdäki kofeni üpjün edýär (1 kofe çemçe = 1 nahar çemçesi).Kofeden başga-da, çaý tozy, şeker, hamyr tozany, çörek bişiriji soda, ýakymly ysly zatlar we beýleki ýakymly ysly zatlar üçin hem ulanylyp bilner.

 • V60 01 02 poslamaýan polat damja kofe süzgüji

  V60 01 02 poslamaýan polat damja kofe süzgüji

  Bu konus şekilli kofe süzgüçleri, ajaýyp süzgüç üçin ululykdaky deşikleri bolan iki gatly mesh bar.Bu perforasiýalar, kofeni dykylmazdan ideal çykarmagy üpjün edýär.
  Ulanylandan soň, kofe meýdançalaryňyzy taşlaň we kofe süzgüçiňizi ýyly suwuň aşagynda ýuwuň.

 • Poslamaýan polatdan göçme kofe ölçeg çemçe

  Poslamaýan polatdan göçme kofe ölçeg çemçe

  Köp çemçe nädogry, ýöne bu çemçe bilen çemçe sanawynda görkezilen 2 nahar çemçesini (1/8 käse) alarsyňyz.Highokary önümçilik ülňülerimiz, her kofe içgisinde takyklygy kepillendirýär.Owadan nagyşlanan ölçegleri okamak aňsat we owadan nagyşlanýar.

 • Poslamaýan polat kofe Mug kofe süzgüç

  Poslamaýan polat kofe Mug kofe süzgüç

  Poslamaýan polatdan ýasalan inçe kofe süzgüçlerimiz iň ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, süzgüç kagyzy ulanylmaýar;aşaky bazasy goýlar we döwülmez;döwükler.

 • Kofe ölçeg çemçesi sumka gysgyjy

  Kofe ölçeg çemçesi sumka gysgyjy

  poslamaýan polatdan ýasalan, Önümlerimiziň parametrleri aşakdakylar: agram:44g,Çemçe umumy uzynlyk:17.5 sm,Çemçe ölçeg diametri:3.6 sm.Önümlerimiz aşakdaky reňklerde bar:Poslamaýan polat / altyn / gül / älemgoşar.Gaplamak usulyOPP sumka ýa-da ýöriteleşdirilen guty. Logotipi sazlamak üçin müşderilere lazer çapdan peýdalanmaga kömek edip bileris.Torbanyň gysgyjy bilen, kofäňizi täze we lezzetli saklap, kofe haltasyny täzeden alyp bilersiňiz.Şeýle hem çaýda we şekerde ulanylyp bilner.

 • Iýmit derejesi Sliver poslamaýan polatdan kofe süzgüç

  Iýmit derejesi Sliver poslamaýan polatdan kofe süzgüç

  Poslamaýan polatdan ýasalan inçe kofe süzgüçlerimiz iň ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, süzgüç kagyzy ulanylmaýar;aşaky bazasy goýlar we döwülmez;döwükler.

 • Logöriteleşdirilen logo Poslamaýan polatdan kofe süzgüç

  Logöriteleşdirilen logo Poslamaýan polatdan kofe süzgüç

  Poslamaýan polatdan ýasalan inçe kofe süzgüçlerimiz iň ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, süzgüç kagyzy ulanylmaýar;aşaky bazasy goýlar we döwülmez;döwükler.

 • Kofe ölçeg çemçesi sumka gysgyjy

  Kofe ölçeg çemçesi sumka gysgyjy

  poslamaýan polatdan, Ölçegleri:60mm * 30mm, Uzynlygy tutuň:200mm,Torbanyň gysgyjy bilen, kofäňizi täze we lezzetli saklap, kofe haltasyny täzeden alyp bilersiňiz.Önümlerimiz aşakdaky reňklerde bar:Poslamaýan polat / altyn / gül / älemgoşar, agramy 44g, Gaplamak usulyOPP sumka ýa-da ýöriteleşdirilen guty.Şeýle hem çaýda we şekerde ulanylyp bilner.