Infuzer we süzgüç we süzgüç

Infuzer we süzgüç we süzgüç

 • poslamaýan polat kofe ölçeg çemçe

  poslamaýan polat kofe ölçeg çemçe

  2-in-1 Kofe Scop Clip - Kofe halta gysgyç ýokary hilli, agyr we iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalýar.Sharpiti gyralary ýok, gaty güýçli we aňsat egilmez.Iki funksiýaly çemçe her gezek deň ölçegdäki kofeni üpjün edýär (1 kofe çemçe = 1 nahar çemçesi).Kofeden başga-da, çaý tozy, şeker, hamyr tozany, çörek bişiriji soda, ýakymly ysly zatlar we beýleki ýakymly ysly zatlar üçin hem ulanylyp bilner.

 • adam şekilli çaý süzgüçli süzgüç

  adam şekilli çaý süzgüçli süzgüç

  Dostlaryňyza näme ibermelidigiňizi bilmezligiňiz mümkin.Çaý süzüjileri ähli çaý söýüjiler üçin zerurdyr.Baýramçylyklar we aýratyn dabaralar üçin ajaýyp sowgat, esasanam olary ýitiren ýaprak çaýlarynyň bir bölegi bilen baglasaňyz.

 • V60 01 02 poslamaýan polat damja kofe süzgüji

  V60 01 02 poslamaýan polat damja kofe süzgüji

  Bu konus şekilli kofe süzgüçleri, ajaýyp süzgüç üçin ululykdaky deşikleri bolan iki gatly mesh bar.Bu perforasiýalar, kofeni dykylmazdan ideal çykarmagy üpjün edýär.
  Ulanylandan soň, kofe meýdançalaryňyzy taşlaň we kofe süzgüçiňizi ýyly suwuň aşagynda ýuwuň.

 • ýürek şekilli çaý infuzer poslamaýan polat altyn çaý süzgüç

  ýürek şekilli çaý infuzer poslamaýan polat altyn çaý süzgüç

  Çaý süzgüçli, howpsuz we sagdyn, berk, çydamly we posdan goraýan ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Çaý, ysly zatlar, miweler, tagamlar we ş.m. guýmak üçin ajaýyp.

 • Poslamaýan polatdan çaý içýän ýumşak ýaprakly metal çaý süzgüç

  Poslamaýan polatdan çaý içýän ýumşak ýaprakly metal çaý süzgüç

   

  1. ýokary dykyzlykly poslamaýan polat deşikleri çaý ýapraklarynyň galyndysyny netijeli süzüp biler.
  2. tutawaç bilen enjamlaşdyrylan, käsäniň üstünde goýmak aňsat we arassalamak aňsat.
  3. çaý ýapraklaryny süzmekden başga-da, dürli görnüşli materiallary süzüp bilýär

 • Hytaý bambuk matça çaýy Whisk TT-MW01

  Hytaý bambuk matça çaýy Whisk TT-MW01

  Bambukdan ýasalan kökleriň sanyna görä galyň ýa-da inçe matça çaýyny taýýarlaň, size zerur matça esbaplary bilen üpjün edýär

 • Dykylyk Borosilikat aýna çaý turbasy süzgüç TT-TI010

  Dykylyk Borosilikat aýna çaý turbasy süzgüç TT-TI010

  303 Iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalan.Ys ýok.Zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar.Plastmassalary ulanmakdan has gyzgyn suwa çümmek has ygtybarly.Içgiňizi yssyz we islenmeýän tagamsyz saklaýar.Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz.

 • Poslamaýan polat çaý topy infuzer çaý süzgüji TT-TI008

  Poslamaýan polat çaý topy infuzer çaý süzgüji TT-TI008

  303 Iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalan.Ys ýok.Zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar.Plastmassalary ulanmakdan has gyzgyn suwa çümmek has ygtybarly.Içgiňizi yssyz we islenmeýän tagamsyz saklaýar.Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz.

 • Çaý guýýan turba ST-11 Çaý guýýan

  Çaý guýýan turba ST-11 Çaý guýýan

  304 Poslamaýan polatdan asylýan itekli taýajyk turba görnüşli çaý infuzeri turba mesh süzgüçli çaý süzgüji Iýmit derejesi 304 poslamaýan polat, çaý galyndylaryny aňsatlyk bilen süzüň, amatly we çalt, Dürli çaý demläň.Ansat açmak we ýapmak üçin iş paneli, Asma turba tutawajy çaý öndürijisi.

  304 Poslamaýan Polatdan asylýan itekli taýajyk turba görnüşi Çaý infuzeri turba mesh süzgüçli çaý süzgüji

  Iýmit derejesi 304 poslamaýan polat, Çaý galyndylaryny aňsatlyk bilen süzüň, amatly we çalt, Dürli çaý demläň

  Ansat açmak we ýapmak üçin iş paneli, Asma turba tutawajy çaý öndürijisi.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan robot çaý süzgüçli ösümlik ysly süzgüç TT-TI012

  Poslamaýan polatdan ýasalan robot çaý süzgüçli ösümlik ysly süzgüç TT-TI012

  303 Iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalan.Ys ýok.Zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar.Plastmassalary ulanmakdan has gyzgyn suwa çümmek has ygtybarly.Içgiňizi yssyz we islenmeýän tagamsyz saklaýar.Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz.

 • TT-TI004 tutawaçly poslamaýan polat çaý süzgüç

  TT-TI004 tutawaçly poslamaýan polat çaý süzgüç

  303 Iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalan.Ys ýok.Zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar.Plastmassalary ulanmakdan has gyzgyn suwa çümmek has ygtybarly.Içgiňizi yssyz we islenmeýän tagamsyz saklaýar.Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz.

 • Gaýtadan ulanylýan poslamaýan polat tegelek çaý süzgüçTT-TI016

  Gaýtadan ulanylýan poslamaýan polat tegelek çaý süzgüçTT-TI016

  303 Iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalan.Ys ýok.Zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar.Plastmassalary ulanmakdan has gyzgyn suwa çümmek has ygtybarly.Içgiňizi yssyz we islenmeýän tagamsyz saklaýar.Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz.

123Indiki>>> Sahypa 1/3