Kofe küýzesi we kubok

Kofe küýzesi we kubok

 • Peç espresso moka kofe öndüriji

  Peç espresso moka kofe öndüriji

  • Asyl moka kofe küýzesi: Moka Express asyl peç espresso öndürijisidir, tagamly kofe taýýarlamagyň hakyky italýan usuly, täsin görnüşi we murtlary bilen deňeşdirip bolmajak jenap Alfonso Bialetti oýlap tapyşy 1933-nji ýyldan başlaýar.
 • Emal kofe küýzesi CTP-01

  Emal kofe küýzesi CTP-01

  Qualityokary hilli minimalist keramiki kofe öndüriji poslamaýan polat gapak süzgüç emeli kofe küýzesi.
  Gülleýän gyrymsy agaçlarymyz keramiki çaý küýzesi 18 * 9 sm, kuwwaty 550ml.Çaý ýa-da kofe söýýänler üçin laýyk ölçegli çaý küýzesi.Gündelik ulanmak üçin amatly. Reňk: Sary, Gyzyl, Greenaşyl, Açyk Sary, Gök Mawy.

 • 100ml kofe noýba ýylmaýjy BG-100L

  100ml kofe noýba ýylmaýjy BG-100L

  Keramiki gaplar bilen el bilen kofe ýylmaýjy, iki aýna banka çotgasy we çemçe bilen el bilen kofe ýylmaýjy, sazlanylýan galyňlyk, öý, ofis we syýahat üçin amatly.

 • 800ml Borosilikat aýna Kagyz öndürijisi CP-800RS-iň üstünden kagyzsyz poslamaýan guý

  800ml Borosilikat aýna Kagyz öndürijisi CP-800RS-iň üstünden kagyzsyz poslamaýan guý

  Täze üýtgeşik süzgüç dizaýny, goşa süzgüç içindäki goşmaça mesh bilen lazer bilen kesildi.Borosilikat aýna karafe, Karafe termiki zarba garşy durýan Borosilikat aýnadan ýasalýar, şeýle hem hiç hili ys bermeýär

 • 40 OZ Goosenek çäýnek damjasy kofe küýzeleriniň üstüne guýuň GP-1200S

  40 OZ Goosenek çäýnek damjasy kofe küýzeleriniň üstüne guýuň GP-1200S

  Goozenek kofe küýzesine aýratyn guýmaga mümkinçilik berýän özboluşly dizaýn.“Swallowtail Ergonomic Handle” we “Barista-Level” spout dizaýny, ähli kofe söýüjilere halaýan kofesini we çaýyny aňsatlyk bilen taýýarlamaga mümkinçilik berýär.Çotga kümüş gutarnykly bolmak üçin zerur.Minimalist we ajaýyp, estetiki taýdan owadan.Lazer bilen örtülen ölçeg çyzyklarynyň içinde yzygiderli guýulmagyny üpjün ediň we kofe galyndylaryny azaldyň.

 • 12 / 20oz Guzenek poslamaýan polatdan ýasalan damja kofe küýzesine guýuň

  12 / 20oz Guzenek poslamaýan polatdan ýasalan damja kofe küýzesine guýuň

  1. alluwutýan ergonomiki tutawaç we Professional barista derejesindäki spout dizaýny, ähli kofe söýüjilere halaýan kofesini we çaýyny aňsatlyk bilen demlemäge mümkinçilik berýär.
  2. Çotga kümüş gutarnykly bolmak üçin zerur.Minimalist we ajaýyp, estetiki taýdan owadan.Lazer bilen örtülen ölçeg çyzyklarynyň yzygiderli guýulmagyny üpjün edýär we kofe galyndylaryny azaldýar.
  3. Hil, gaz we elektrik aralygy üçin 100% 304 poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek öndürdi.

 • Atylylyga çydamly Borosilikat Fransuz metbugat kofesi FC-600K

  Atylylyga çydamly Borosilikat Fransuz metbugat kofesi FC-600K

  1.Hemme materialda Bpa ýok we iýmit derejesinden ýokary.Turbanyň ýykylmazlygy üçin tutawaç poslamaýan polat çarçuwasy bilen berkidildi.

  2.Ultra inçe süzgüçli ekran, Kofe meýdançalarynyň kubogyňyza girmezligini üpjün etmek üçin kömek.Birnäçe minutyň içinde ajaýyp, baý tagamly kofeden lezzet alyň.

  3.Güýçli Borosilikat aýna karafe - Karafe, aşa gyzgynlygyň üýtgemegine çydap bilýän galyň ýylylyga çydamly Borosilikat aýnadan ýasalýar.Kofeniň ýigrenji metal ysy bilen hapalanmagy barada hiç wagt alada etme.Çaý, Espresso we hatda sowuk demlemek üçin amatly.

 • Qualityokary hilli Gozenek türk kofe küýzesiniň üstüne P-1500 LS guýuň

  Qualityokary hilli Gozenek türk kofe küýzesiniň üstüne P-1500 LS guýuň

  1.Stylish Design-Çaýhana nusgawy stilde bezelipdir, Hormatly dizaýn ony özüne bagyşlaýar we bezär.

  2.Gooseneck spout-Kofe ýa-da çaý üçin ajaýyp stakan ýasaýyň!Moumşak 3. Suw akymy, damja kofe taýýarlamakda we çaýyň üstüne guýmakda möhümdir.

  Süzgüçli poslamaýan polat çaý çäýnegi - Süzgüçli çaý syzmagy, takyk süzgüç, täsirli süzgüç ululygy galyndysy.

 • 34 Oz sowuk piwo ýylylyga çydamly fransuz metbugat kofe öndürijisi CY-1000P

  34 Oz sowuk piwo ýylylyga çydamly fransuz metbugat kofe öndürijisi CY-1000P

  1.Super süzgüç, Deşikli tabak uly kofe meýdançalaryny süzüp biler, 100 sany süzgüç bolsa kiçijik kofe meýdançasyny süzüp biler

  2. Ulanmak aňsat - Fransuz metbugaty köp enjamyň arasynda noýba ýagdaýyna ünsi jemlemek iň aňsatdyr.Kofe suwa degeninden soň köpük (krem) mukdaryny, kofeniň suwda nädip ýüzüp, ýuwaş-ýuwaşdan gark bolandygyny görüp bilersiňiz.

  3. Köp gezek ulanmak - Fransuz metbugatyny kofe öndüriji hökmünde ulanmakdan başga-da, çaý, gyzgyn şokolad, sowuk piwo, doňdurylan süýt, badam süýdü, kawaý süýdü, miwe infuziýasy, ösümlik we ösümlik içgileri öndürmek üçin amatly enjamdyr.

 • GM-600LS kofeniň üstüne aýna guýuň

  GM-600LS kofeniň üstüne aýna guýuň

  1.600 Ml aýna küýzäni 3-den 4 kubok ýasap bolýar
  2.V - Suw agzyny ýazyň, suwdan ýumşak suw
  3. 180 dereje dessine temperatura tapawudyna, daşky gurşawy goramak we saglyga çydap bilýän ýokary Borosilika aýnasy
  4.Güýçli tutawaç

 • Borosilikat aýna kofe küýzesi Fransuz metbugat öndürijisi FK-600T

  Borosilikat aýna kofe küýzesi Fransuz metbugat öndürijisi FK-600T

  1. materialshli materiallarda BPA ýok we iýmit derejesinden ýokary.Tutga poslamaz polat çarçuwa bilen berkidilýär, çeňňegiň gaçmazlygy üçin.

  2.Ultra inçe süzgüçli ekran, kofe meýdançalarynyň käsäňize girmezligini üpjün edýär.Birnäçe minutyň içinde ajaýyp, baý tagamly kofe içiň.

  3.Güýçli Borosilikat aýna karafe - Karafe, aşa gyzgynlygyň üýtgemegine çydap bilýän galyňlyga çydamly borosilikat aýnadan ýasalýar. Çaý, espresso we hatda sowuk demlemek üçin amatly.