Biz hakda

Biz hakda

gc

KOMPANI PRA PROFILI

“Hangzhou Jiayi Import and Export Co., Ltd.” ýokary hilli azyk gaplaýyş materiallaryna, poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlara, bambuk gap-gaçlaryna, aýna çaý toplumlaryna, azyk gaplaryna we plastik käselere üns beriň.MANU Jiayi-iň iň soňky markasy, size netijeli OEM / ODM hyzmatlaryny berip bileris.

Kompaniýamyz, esasan, aşakdaky sekiz kategoriýa bölünýän gaplaýyş materiallary we bankalar bilen meşgullanýar: azyk gaplaýyş materiallary, azyk we içgi Pot we käse, poslamaýan polat Infuzer, çaý we kofe bankalary, Iýmit sumkasy we halta, köpürjik çaý esbaplary, bambuk önümleri we kompostable biodegrirlenip bilinýän önümler.

2016-njy ýylda esaslandyryldy

OEM / ODM hyzmatlary

Daşky gurşawy goramak

BIODEGRADASI .A

Biodegrasiýa tebigy şertlerde bütinleý zaýalanyp bilýän önümi aňladýar.Kraft kagyzyna esaslanýar we daşky gurşawa zyýan bermeýär.Uzak möhletli tebigy dargamakdan we fermentasiýadan soň, topragy iýmitlendirýän kompostdan soň organiki dökünlere öwrülip biler.Gowy tebigy iýmitdir.Biziň kompaniýamyz daşky gurşawy habardar etmegi goldaýar we önümleriň saýlanylmagy hünärmenler tarapyndan berk saýlanýar we her derejedäki barlanýar, diňe müşderilere iň kanagatlanarly önümler bermek üçin.

Çaý gaplaýyş dizaýnyna, çig mal bilen üpjün edilmegine we beýleki hyzmatlara ýöriteleşen azyk gaplamalarynyň ulgam gurluşygyna ygrarlydyrys.Professional önümçilik amallarymyz we gaplaýyş materiallarynda on ýyldan gowrak tejribämiz bar.Diňe bir müşderiniň isleglerine görä önümleri gaýtadan işlemek we öndürmek bilen çäklenmän, müşderileriň talaplaryna laýyklykda işleýän önümleri dizaýn edip we ösdürip, müşderilere önümleri görmekden hakykata öwürmäge kömek edip biler.Önümlerimiz halkara azyk önümçiliginiň standartlaryna (QS / Iso9001) laýyklykda ýokary hilli we bäsdeşlik nyrhlaryndadyr, bularyň hemmesi tozansyz ussahanalar we ýokary hilli önüm döretmek üçin ýokary hilli çig mal saýlanýar.Önümlerimiziň köpüsi ygtybarly we ygtybarly BRC, FDA, EEC, ACTM we beýleki halkara şahadatnamalaryndan geçdi.Mundan başga-da, azyk gaplamalarynyň dizaýnyna, işlenip düzülmegine, öndürilmegine we satylmagyna, Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda eksport edip, ýüzlerçe adama kömek edýän bir nokatly hyzmaty hödürleýäris. gymmatly maglumatlary bermek üçin meşhur markalar Öňde satylýan million dollarlyk önüm.

KATETE