Kagyz kaddy

Kagyz kaddy

 • ýöriteleşdirilen kagyz turbasy

  ýöriteleşdirilen kagyz turbasy

  • Ulanyljak hil materialy: ýokary hilli kartondan we kagyzdan ýasalan karton turbalarymyz dowamly we güýçli, döwmek, solmak ýa-da ýyrtmak kyn, kesmek we reňklemek aňsat, howpsuz we hyzmat edip, uzak möhletleýin tejribe ulanyp bilersiňiz.
  • DIY at Will: kagyz turbasyna çyzyp, reňkläp, dürli şekillere, ýelim yzygiderliligine we ş.m. çekip bilersiňiz, gyzykly çeper eserleri döredip, şeýlelik bilen elleriňizi başarnyk bilen ulanyp, hyýalyňyzy we döredijiligiňizi ylhamlandyryp bilersiňiz.
  • Giňişleýin ulanylýar: karton rulonlary elde ýasalan taslamalar üçin iň oňat enjamlar, çagalar, okuwçylar we beýlekiler öýlerde, oturylyşyk oýunlarynda, senetçilik taslamalarynda, synp taslamalarynda, ene-atalaryň çagalarynda, sungat klublarynda, dynç alyşlarynda ulanmak üçin amatlydyr.
 • Printörite çap edilen iýmit derejeli çaý gaplary TTB-018 bolup biler

  Printörite çap edilen iýmit derejeli çaý gaplary TTB-018 bolup biler

  Amaly ammar - universalhliumumy guty tort, şokolad we çaý haltalary ýaly iýmit üçin amatlydyr.Şeýle hem ofis materiallary, tikin esbaplary, suratlar, suratlar, otkrytkalar, talonlar, eller, kosmetika önümleri, senet esbaplary, kagyz klipler we düwmeler temmäki, gury iýmit we öý haýwanlary ýaly ajaýyp görnüşde saklanyp bilner.

 • BuckB TTB-023 bilen uly göwrümli gap-gaç gutusy

  BuckB TTB-023 bilen uly göwrümli gap-gaç gutusy

  Elegant ammar gutusy - ýakynlaryňyza sowgat gutusyndan başga-da, kwadrat metal gutyny köp dürli zatlary saklamak üçin ammar hökmünde ulanyp bilersiňiz.Gündelik durmuşda tertip getirýär.Işde, öýde, aşhanada we ofisde we ýolda.