Bir gezek ulanylýan neýlon çaý haltasy süzgüji

Bir gezek ulanylýan neýlon çaý haltasy süzgüji

Bir gezek ulanylýan neýlon çaý haltasy süzgüji

Gysga düşündiriş:

Lomaý satylyp bilinýän bir gezek ulanylýan üçburçluk çaý haltasy süzgüçli kagyz rulon Içki halta neýlon çaý haltasy rulony, çaý haltasynyň suw süzgüji hökmünde bellikli neýlon tor rulony, täze çaý halta materiallaryndan biridir, ony çaý, kofe we ​​ösümlik haltalarynda öndürip bolýar.Neýlon çaý haltasy rulon, iýmit derejesindäki mesh rulony, zawodymyz eýýäm milli iýmit gaplaýyş gigiýeniki standartyna laýyk gelýär we şahadatnama alýar.On ýyldan gowrak wagt bäri, neýlon çaý haltalarynyň rulonynyň hiline we durnukly hiline yzygiderli gözegçilik edip, müşderileriň öwgüsini gazandyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady

neýlon mesh rulony

Reňk

Aç-açan

Ölçegi

120mm / 140mm / 160mm / 180mm

Logotip

Customöriteleşdirilen nyşany kabul ediň

Gaplamak

6rolls / karton

mukdary

Bellikli 6000 halta töweregi 1 rulon

Mysal

Mugt (eltip bermek üçin töleg)

Eltip bermek

Howa / gämi


  • Öňki:
  • Indiki: