Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasynyň süzgüç modeli: Tbc-01

Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasynyň süzgüç modeli: Tbc-01

Biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasynyň süzgüç modeli: Tbc-01

Gysga düşündiriş:

1. Biomassanyň süýümi, biodegrasiýa.

2. Lighteňil, tebigy ýumşak degmek we ýüpek şöhle

3. Tebigy ýangyny saklaýjy, bakteriostatiki, zäherli we hapalanmagyň öňüni almak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady

PLA mekgejöwen süýümli rulon

Reňk

Aç-açan

Ölçegi

120mm / 140mm / 160mm / 180mm

Logotip

Customöriteleşdirilen nyşany kabul ediň

Gaplamak

6rolls / karton

mukdary

Bellikli 6000 halta töweregi 1 rulon

Mysal

Mugt (eltip bermek üçin töleg)

Eltip bermek

Howa / gämi

Mekgejöwen süýümi PLA çaý haltasy süzgüji
Biodegrable çaý haltasy süzgüji
PLA Film rulon piramida sumkasy

Mekgejöwen süýümi PLA görnüşinde gysgaldylýar: Fermentasiýa, süýt kislotasyna öwrülmek, polimerizasiýa we egirme arkaly öndürilen sintetiki süýümdir.Näme üçin "mekgejöwen" süýümli çaý halta rulony diýilýär?Mekgejöwen we beýleki däneleri çig mal hökmünde ulanýar.Mekgejöwen süýümi çig mal tebigatdan gelýär appropriate degişli gurşawda we şertlerde kompost edilip, zaýalanyp biler, tebigy aýlanyşygy amala aşyrmak üçin H2O we CO2-e doly zaýalanyp biler.Dünýäde meşhur geljegi uly we daşky gurşawa zyýanly material.

Indi çaý haltalaryny öndürmek üçin PLA Corn Fiber mesh roll ulanylýar.Çaý haltalarynyň materialy hökmünde mekgejöwen süýümi uly artykmaçlyklara eýedir.

1. Biomassanyň süýümi, biodegrasiýa.

Daşky gurşaw barada alada edýänler üçin bu görnüşli çaý paketiniň tebigy düşündirişleri daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldyp biler.

2. Lighteňil, tebigy ýumşak degmek we ýüpek şöhle

Çaý we ösümlik sagdyn içginiň bir görnüşi, ýumşak degmek we ýüpek ýalpyldawuk çaý we ösümlik gaplamasy çaýyň hiline laýyk bolup biler.Çaý / nahar bişirilýän ýerlerde şular ýaly aç-açan bir gezek ulanylýan çaý haltasyny ulanyň.

3. Tebigy ýalyn saklaýjy, bakteriostatiki toks zäherli we hapalanmagyň öňüni almak.

Tebigy ýalyn saklaýjy çaýy ýa-da ösümlik haltasyny guradýar we arassaçylyk edýär.Bakteriostatik çaýy we ösümlikleri PLA Filter sumkasy bilen et saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki: